Uutisessa Kreikka pyytää EU-maita ottamaan suojiinsa 2 500 alaikäistä turvapaikanhakijaa” (Iltasanomat, 7.10.) kerrotaan, että Kreikka on esittänyt EU-maille pyynnön, jossa toivotaan maiden ottavan 2500 alaikäistä suojaansa.  

 

Suomen sisäministeriön mukaan Suomi ei tällä hetkellä ota alaikäisiä Kreikasta. Hallituksen päätöksellä Suomi odottaa EU-maiden sopua siirtomekanismista ennen kuin uusia turvapaikanhakijoita otetaan vastaan.  

 

Mielestäni Suomeen tulisi ottaa alaikäisiä, jos heidän sijoittamisensa on mahdollista. Lapset ja nuoret, jotka hakevat turvapaikkaa ovat haavoittuvassa asemassa, eikä heidän ole hyvä kasvaa epävakaissa olosuhteissa. Nämä alaikäiset voisivat tulevaisuudessa olla työssäkäyviä, “kunnon kansalaisia” ja sodan tai muun kriisin keskellä eläminen ei helpota heidän kasvuaan. 

 

Toki päätöksenteko on aina haastavaa, eikä kaikkia ole mahdollista ottaa suojaan. Mielestäni Kreikan pyyntö tulisi kuulla ja ottaa mahdollisimman moni lapsi turvaan. Vaikka Euroopan maissa turvapaikkakiintiöt ovat kohtalaisen täynnä, olisi tärkeää tukea erityisesti alaikäisiä. Toivon, että tulevaisuudessa myös Suomi pystyisi takaamaan yhä useammalle lapselle ja nuorelle turvapaikan, jotta he saisivat mahdollisuuden elää turvallisessa ympäristössä.