EU-maiden tulisi auttaa Turkkia pakolaisten kanssa. Ilta-Sanomissa julkaistussa uutisessa “EU:n sisäministerit tapaavat tiistaina – auttaako Suomi Välimereltä pelastettuja siirtolaisia?” (8.10.2019) kerrotaan, että Turkki uhkaa avaavansa rajan Eurooppaan, jos heitä ei auteta pakolaisten kanssa. 

Rajan avaaminen Eurooppaan toisi mukanaan ei-haluttuja ihmisiä, kuten terroristeja. Terroristien lisääntyminen Euroopan alueella vähentäisi turvallisuutta maissa. Varsinkin kun liikkuminen maiden sisällä on helppoa. Eurooppaan ei haluta levottomuutta tai muita turvallisuuteen negatiivisesti vaikuttavia asioita. Rajan avaaminen lisäisi Kreikan taakkaa pakolaisten kanssa, koska Kreikka sijaitsee Turkin rajan lähellä. 

Euroopan Unionille kaikista helpointa olisi auttaa Turkkia ottamalla siirtolaisia. Eurooppa olisi tällöin tilanteen päällä ja voisi valvoa, keitä Eurooppaan tulee tai ketkä yrittävät tulla Eurooppaan. Nämä toimenpiteet kuluttaisivat EU-maiden varoja, mutta ottamalla siirtolaisia, voitaisiin saada tilanne nopeammin selvitettyä. Tilanteen pitkittyessä Turkin pakolaiset vaikuttavat negatiivisesti myös Turkin oman maan asioihin.