Mielestäni se, että Kreikkaan ja muihin Euroopan ja EU:n "reunavaltioihin" tulee huomattavasti enemmän turvapaikanhakijoita lähi-idästä, ei ole reilua, vaikka EU maksaisikin maille siitä korvauksia. Kreikan sijainti saattaa joidenkin mielestä velvoittaa heidät ottamaan vastaan lähes kaikki Eurooppaan Lähi-idästä pyrkivät pakolaiset, mutta näin ei ole. Kaikkien EU-maiden tulisi ottaa omaan kokoonsa ja talouteensa suhteutettuna yhtä paljon pakolaisia riippumatta sen omasta haluamisesta. Varsinkin nyt, kun kyse on lapsista, olisi mielestäni tärkeää, että kaikki EU-maat osallistuisivat lapsien asuttamiseen omiin valtioihinsa. 
 
Suomessa lapsilla olisi loistavat edellytykset saada koulutusta ja turvallinen elinympäristö toisin kuin pakolaisleireillä tai omissa kotimaissa. Lapset ovat tulleet muista maista Kreikkaan yksin ilman vanhempia, joten heille tulisi antaa tukea ja turvaa mahdollisimman nopeasti. Ei ole oikein, että alaikäiset lapset joutuvat asumaan yksin tai toistensa kanssa pakolaisleireillä. Lapsille voitaisiin etsiä esimerkiksi Suomesta sijaisvanhemmat ja -koti, jotta heidän elämät saataisiin raiteilleen ja tulevaisuudet kuntoon. Suomen tulisi mielestäni ottaa vastaan alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikasta.