EU:n tavoite saada 10 vuoden päästä kaikissa jäsenmaissa 90 prosenttia muovipulloista kierrätettyä on erittäin hyvä tavoite eikä suinkaan mahdoton kuten europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kommentoi Kalevan uutisessa “Suomessa pullot palautuvat kauppoihin, muualla tilanne on huonompi – Pullonkeräys tuntuu yhtä ihmeelliseltä kuin jos meillä olisi pantti jugurttipurkeissa”. 

 

Suomessa pullojen kierrätys on hyvällä tasolla ja on hyvä, että Suomessa panostetaan siihen. Katukuvasta tulee paljon siistimmän näköinen ja vesistöt ovat paremmassa kunnossa, kun muovipullot kierrätetään eikä heitetä luonnon sekaan. Panttijärjestelmä on mielestäni toimiva ratkaisu pullojen kierrätyksessä. Se lisää ihmisten motivaatiota palauttaa pulloja kauppaan, koska he saavat siitä pienen korvauksen vastaan.  

 

Kuten Kalevan uutisessa mainitaankin kaupat ovat suuressa roolissa pullonkierrätyksessä. Se vaatii kaupoilta paljon tilaa sekä se teettää paljon kustannuksia. EU:n kertakäyttömuovidirektiivi on oiva tapa lisätä jäsenmaissa tapahtuvaa pullojen kierrätystä. Se lisää unionimaiden panostusta pullon kierrätys järjestelyihin, sillä muutoin EU-komissio voi käynnistää rikosmenettelyt sitä maata vastaan, joka ei pääse direktiivin velvoitteisiin. 

 

Pullopanttijärjestelmä pitäisi saada toimimaan kaikissa EU-maissa, jotta EU:n tavoitteeseen päästäisiin. Yritysten tuottajavastuulla, mitä pidetään toisena vaihtoehto päästä EU:n tavoitteeseen. Se johtaisi todennäköisesti tuotteiden hintojen kasvuun, koska siinä yrityksillä on vastuu järjestää pakkausjätteiden keräys ja kierrätys. Olen Pietikäisen kanssa samaa mieltä siinä, että panttijärjestelmä on parempi vaihtoehto, koska tuottajavastuussa yhdessä muovipullossa voi olla miljoonia eri laatua muovia, joten niitä ei voida uudelleen käyttää. 

 

https://www.kaleva.fi/uutiset/talous/suomessa-pullot-palautuvat-kauppoihin-muualla-tilanne-on-huonompi-pullonkerays-tuntuu-yhta-ihmeelliselta-kuin-jos-meilla-olisi-pantti-jogurttipurkeissa/828453/