Onko pantillinen pullo ainoa ratkaisu pullojen talteenottoon? Virpi Niemistön kirjoittama uutinen “Suomessa pullot palautuvat kauppoihin, muualla tilanne on huonompi - “Pullonkeräys tuntuu yhtä ihmeelliseltä kuin jos meillä olisi pantti jogurttipurkeissa” (Kaleva, 13.10.2019) käsittelee pullojen kierrättämistä ja sen vaikutuksia esimerkiksi kaupungin ilmeeseen. 

 

Niemistö nostaa esille kertakäyttömuovipullojen sekä juomatölkkien ongelman monissa Euroopan maissa. Pantittomat pullot ja tölkit päätyvät kaduille ja aiheuttavat valtavaa tuhoa maisemalle. Muun muassa ranskassa ongelma on suuri. Mielestäni tällaisten maiden pitäisi ottaa mallia Suomesta, jossa jopa 92% pulloista palautuu takaisin kauppaan. Tämä on mielestäni todella suuri määrä. Lisäksi esimerkiksi Tanska ja Hollanti ovat hyviä esimerkkejä maista, joissa tällainen panttijärjestelmä toimii. 

 

Niemistön mukaan kertakäyttömuovin vähentämistavoite vuoteen 2029 mennessä on 90%. Olen sitä mieltä, että tämä on mahdollista, mutta millä tavoin? Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on sitä mieltä, että kyseinen tavoite voidaan saavuttaa kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on meille kaikille tuttu pullonpalautusjärjestelmä ja toinen tapa on tuottajavastuumalli, jossa yritysten täytyy järjestää tuottamilleen tuotteilleen keräys sekä kierrätys. Olen itse sillä kannalla, että tätä ongelmaa lähdettäisiin ratkomaan panttijärjestelmällä, sillä se näyttää olevan toimiva tapa jo useammassa maassa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että lähes kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa täytyisi ottaa kyseinen panttijärjestelmä käyttöön, jotta vuoden 2029 tavoite voidaan saavuttaa. 

 

Itse Suomen kansalaisena olen tottunut ottamaan pantilliset pullot talteen ja tietyin aikavälein vienyt ne kauppaan. Uskoudun siihen, että siitä on sekä itselleni että muille hyötyä. Toivoisinkin, että kaikki kynnelle kykenevät ottaisivat pullonsa talteen maahan heittämisen sijaan ja veisivät ne mahdollisuuksien mukaan pullonpalautukseen tai muuhun hyödylliseen paikkaan, josta ei aiheudu ympäristölle harmia.